[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Hlinka [ Město nebo obec ]

Hlinka, pohled na obec
Hlinka (dříve také Glynek, něm. Glemkau)
Jedná se o malou zemědělskou obec ležící v úrodné rovinaté krajině. Na katastru obce byla nalezena kamenná nevrtaná sekerka, tři pazourkové šipky, pazourkové nástroje, zlomky sekeromlatu a další nástroje svědčící o osídlení této oblati již v době kamenné. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267. Roku 1389 byla obec biskupským lénem, v roce 1403 jej držel Konrád z Hlinky. K roku 1539 je zde připomínána tvrz, která sloužila jako sídlo majitelů panství (Dívčí Hrad v té době pustý). Léno na Hlinku včětně tvrze přijal roku 1566 Štěpán z Vrbna. K roku 1568 zde byla i katolická fara, která později zanikla. Tvrz roku 1626 vyhořela, o dvacetdva let později byla již jen ruinou. Od roku 1862 byl v obci mlýn a cukrovar. Z místních kulturních památek stojí za zmínku nově rekonstruovaný kostel sv. Valentina, jehož základy pocházejí ze 17. století, upravován v 19. století.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obechlinka.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 10.10.2021 v 18:09 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm