[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Barokní kostel sv. Martina [ Kostel nebo katedrála ]

Barokní kostel sv. Martina prodělal trojí stavební vývoj.

Kostel je barokní, má jednu zeď z původního gotického kostela, stavěného v letech 1581-1583, ale v letech 1790-1794 zbořeného a od pilíře sv. Barbory zcela přestavěného.
Roku 1900 byl kostel opraven.
Na hlavním oltáři byl obraz pasovského umělce Jana Perglera "Umírající Kristus poroučí svou matku sv. Janu" (asi z roku 1780), který byl v roce 1988 vyměněn za obraz svatého Martina na koni.
Jiný obraz, "Ježíš podává sv. Františku ruku s kříže" je dílo děkana Bedřicha Kamaryta.

Křtitelnice je z roku 1637.

Povšimnutí zaslouží mosazný krucifix, přivezený roku 1817 Marianou z Küenburgu z Brasilie.

V hornické kapli sv. Barbory je mramorový náhrobek Václava Paběna Voračického z Paběnic (zemřel 1565) se znakem a nápisem: "Léta od narození Syna Božího 1565 v sobotu na den památky třech králův prostředkem tělesné smrti usnul jest v Pánu Kristu urozený a statečný rytíř pan Václav Paběn Voračický z Paběnic a na Polánce, v tomto místě kolatury své pochován jest očekávaje veselého z mrtvých vzkříšení v den poslední".
Týž rytíř daroval kostelu vožickému zvon (1564).

Pod kaplí je hrobka, v níž nalezeny byly kostry s hornickými kahany a bronzovými sekyrkami, snad horních úředníků starovožických.

Roku 1943 pořízeny do kostela nové varhany.

V roce 1986 byly ze sbírky pořízeny 3 nové zvony Maria, Václav a Martin, které tvoří souzvuk "Gloria".

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vozice.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 13:57 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm