[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Trutnovská kašna [ Kašna ]

S podnětem postavit v Trutnově novou kašnu s Krakonošem, která by nahradila už skoro stoletou Dračí studnu z roku 1792, přišel ve svém dopise trutnovskému starostovi Josefu Floglovi 18. října 1886 - dva měsíce po odhalení pomníku císaře Josefa II. na trutnovském náměstí - jeho tvůrce Franz Ponninger. Návrh byl s radostí přijat a již v únoru přispěla trutnovská Městská spořitelna na toto dílo tisíci zlatými. V roce 1888 přibyly k nim další finanční přísliby města a Rakouského krkonošského spolku, a tak se zdálo, že ke zřízení nové kašny dojde už v roce 1889. Profesor Ponninger však opětovně onemocněl, neodeslal slíbený model kašny a nedošlo ani k jeho osobní slíbené návštěvě v Trutnově. Nastaly nečekané průtahy a odklady. A tak teprve 20. března 1890, čtyři roky po podání návrhu, vystavil profesor Ponninger, který vedl uměleckou slévárnu ve Vídni, model Krakonošovy kašny ve střelnici trutnovských ostrostřelců, v sále, kde byly uloženy historické trofeje, cennosti a střelecké terče. Příliš reprezentativní a rozsáhlý Ponningerův model nové kašny však vyvolal rozpaky jednak pro zvláštní kompoziční řešení postavy Krakonoše (byl pojat příliš staticky, vsedě, umístěný na jednoduchém podstavci), jednak pro předpokládané vysoké náklady spojené s jejím zřízením - třicet tisíc zlatých, což bylo pro město příliš. Protože další umělecké slévárny v Mnichově a Norimberku, kterých se Trutnov dotázal po ceně, požadovaly také mnoho, rozhodl se starosta Flogl řešit celou záležitost přímo v Trutnově. Obrátil se na trutnovského občana Josefa Kirschnera, nadaného profesora kreslení na místní reálce. Oba se pak dobře shodli na tradiční představě Krakonoše, muže obrovité postavy s nezbytnou holí v ruce jako vládce krkonošských hor. Kresebný návrh Kirschnera byl vystaven v trutnovské radnici, a všichni, kteří ho zhlédli , s ním vylovili naprostý souhlas.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.trutnov.cz

Typ záznamu: Kašna
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 31.08.2004 v 14:40 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm