[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Územní členění Středočeského kraje [ Encyklopedické heslo ]

Územní členění Středočeského kraje

Územní členění definuje zákon č. 36/1960 Sb., který člení kraje na okresy a okresy na obce a vojenské újezdy. Území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.

Středočeský kraj je územně samosprávnou jednotkou a zároveň i regionem soudržnosti EU a tvoří tak statistickou jednotku NUTS 2.

Administrativně se Středočeský kraj člení na 26 územně samosprávných celků - obce s rozšířenou působností.

Na obce s rozšířenou působností byla převedena většina kompetencí, které dříve vykonávaly okresní úřady (např. vydávání občanských, cestovních a řidičských průkazů a registrace dopravních vozidel).

Obce s rozšířenou působností se dále dělí na obce s pověřeným obecním úřadem.

Ve Středočeském kraji je 55 obcí s pověřeným obecním úřadem.

Nejmenší administrativní jednotkou je obec.

Z územního hlediska je Středočeský kraj dělen na 12 okresů. Okresy lze nadále používat k územní identifikaci příslušnosti jednotlivých sídelních lokalit (obcí), neboť územím okresů má svoji územní působnost vymezena řada specializovaných orgánů státní správy (např. katastrální úřady, úřady práce, okresní správa sociálního zabezpečení, pozemkový úřad aj.).

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kr-stredocesky.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 20.09.2004 v 09:18 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm