[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

GACHOVÁ Alena [ Pracovník ]

Odbor finanční a kontrolní
II. patro, kancelář č. 18


* Úsek evidence a likvidace majetku, inventarizace majetku a pojištění
* Vede evidenci majetku města v informačním systému včetně odepisování a kategorizace majetku v souladu s platnými účetními předpisy.
* Zabezpečuje přenos údajů z prvotní evidence nemovitého majetku do informačního systému.
* Řeší likvidaci majetku - administrativní úkony, shromažďuje návrhy na vyřazení a likvidaci majetku města, zpracovává doklady a rozhodnutí o vyřazení a likvidaci majetku města, zajišťuje prodej likvidovaného majetku, zpracovává zprávu do RM v souladu s pravidly o vyřazování a likvidaci movitého majetku města.
* Realizuje daň z převodu nemovitostí.
* Zabezpečuje podklady pro daň z nemovitostí, nárokuje finanční prostředky do rozpočtu města na úhradu daně z nemovitostí.
* Zabezpečuje agendu úpravy výše daně z nemovitostí (vyhláška o koeficientu).
* Zajišťuje inventarizaci majetku města - směrnice, tiskopisy, závěrečná zpráva, kompletace dokumentů souvisejících s inventarizací majetku a závazků.
* Zajišťuje pojištění majetku města, spolupracuje s makléřskou firmou.

KONTAKTNÍ ADRESA:

MÚ Příbor, Odbor finanční a kontrolní
Alena Gachová, evidence a likvid. majetku: 2. patro, kanc. č. 1
Náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 436

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor-mesto.cz

Typ záznamu: Pracovník
AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 31.05.2012 v 10:57 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm