[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Šebkova hrobka [ Hrob, hrobka nebo mauzoleum ]

Šebkova hrobka

Hrobka F.Šebka, regionálně významné osobnosti , s mramorovým náhrobkem a ohrazením ve stylu romantického historismu, podle návrhu Josefa Hlávky. V nice je umístěn mramorový reliéf Ukřižování.

Pomník byl dle J. Koláře zhotoven ve Vídni r.1857 pro zemřelou choť stavitele Františka Šebka (stavební podnikatel, ve Vídni založil soukromou průmyslovou školu pro české stavební odborníky). Později v ní byl pochován i podnikatel Šebek a po zrušení tamějšího hřbitova byla hrobka převezena do Trhové Kamenice švagrem J. Nevolem.

Hrobka Františka Šebka, vídeňského stavitele a poslance království českého v říšské radě, je zhotovaně ze slepence bílého vápence a žuly, zdobena mramorovým reliéfem ukřižování krista. Vlastní náhrobek půdorysných rozměrů 0,6 x 1,6 metru a výšky 4 metry, je umístěn na soklu a završen trojúhelníkovým štítem, jenž je nesen po stranách umístěnými pilastry s pseudokorintskou hlavicí. Uprostřed náhrobku se nachází obloukovitě zaklenutá nika, zdobená ornamentálními motivy, uvnitř které je umístěn mramorový reliéf ukřižovaného Krista s postavami P. Marie, sv. Jana a sv. Marie Megdaleny. Pod reliéfem vytesán nápis s textem "Dokonáno jest". V soklu náhrobku jsou vsazeny tři mramorové desky s vytesanými jmény pohřbených. Vlastní pohřební protory jsou zakryty třemi žulovými deskami s ocelovými oky pro zvednutí. Na prostřední desce je umístěn malý vápencový podstavec pro květinu. Pohřební prostor je po stranách ohraničen 0,8 metru vysokým vápencovým oplocením, které vpředu přechází ve čtyřdílnou litinovou mříž, ornamentálně zdobenou, kterou je možno dle potřeby otevřít.

Vysoká umělecká hodnota díla. Jeden z prvních návrhů arch. J. Hlávky z r. 1857, s reliéfem od F. Mielnitského z r. 1861.

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 15, 11.01.2022 v 21:32 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm