[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Vínek, folklorní soubor [ Folklorní soubor či skupina FoS ČR ]

Dětský folkorní soubor Vínek, který tvoří přirozená vesnická skupina dětí (5-18 let), působí v Janově již 25 let. Jeho repertoár tvoří dětské taneční hry, písně a tance litomyšského regionu. Zpracovává téma: Jarní hry na louce, Kouzelná zahrada, U muziky, Na pastvě. Hudební doprovod tvoří flétny a keyboard. Soubor čerpá z hudebních tradic Litomyšlska a Českého Horácka.
Soubor působí v Litomyšli a v Janově u Litomyšle.

Charakteristika činnosti Tanečního kroužku Vínek Janov
Taneční kroužek Vínek Janov nabízí dětem alternativu pohybového tvořivého využití k současnému módnímu drilovému tanečnímu cvičení. Vychází z tradic lidové kultury, je přirozený, přiměřený věku dětí a poskytuje radostný umělecký prožitek. Děti mají možnost poznat svět hodnot, rozvíjet se emocionálně a osvojením si poznatků a dovedností získat kompetence potřebné k úspěšnému celoživotnímu vzdělávání i pracovnímu uplatnění.
Děti z Vínku vystupují v obci, regionu i v zahraničí.
Zájemci o činnost v tanečním kroužku se mohou přihlásit v Domě dětí a mládeže v Litomyšli. Informace poskytují i ředitelé ZŠ.
Jiřina Hanzlová, vedoucí kroužku

Přehled činnosti v roce 2005:
V červnu jsem vystoupili s pásmem "Řemeslnické tance" na oslavách Smetanova domu.
V září se děti zúčastnili průvodu organizovaném Městskou knihovnou a vystoupily na Toulovcově náměstí v rámci Týdne knihoven s připomínkou 150. výročí prvního vydání Babičky B. Němcové.
V prosinci zatančily děti lidové koledy v litomyšlském muzeu a zúčastnily se operního představení Louskáček v Brně.

Vystoupení:
Jarní a letní hry na louce a na návsi
Dětské jarní hry jsou vyjádřením radosti a také jakéhosi čarování v podobě obřadů, říkadel a písní, které přivolají lepší čas - jaro, slunce, úrodu, život.
Slovo léto je zřejmě latinského původu, znamená radostný, veselý, úrodný, šťastný. Pro dospělé znamená čas velkého úsilí a námahy, pro děti je příležitostí ke hrám na pastvisku i na návsi.
Dětské hry jsou svědectvím fantazie předků, jejich vynalézavosti, potřeby lidského společenství, soutěživosti, tvoření, pohybu a radosti.
Působí prospěšně k tělesnému rozvoji, bystří vtip, vzbuzuje podnikavost ducha, šlechtí mysl a rozvíjí dětskou obraznost. Důležité je, že hry mají svá pravidla a vedou děti k respektování řádu, k poctivosti a tedy i k mravnosti.
Spojení zpěvu, hry na nástroje, říkadla a rytmického pohybu je cestou k tělesnému a duševnímu zdraví dětí, k jejich harmonickému vývoji a to tím spíše, že se tak děje v řádu proměny roku, ve shodě s přírodou, do které patříme.
Málo si hrajeme, málo zpíváme, málo tančíme v lidovém duchu. Kéž by se tyto poklady dostaly zpět do škol i do rodin, kde kdysi byly doma.
Pořadí her: Na hastrmánka, Na paní tetu, Na rytířstvo (obřadní hra)

Řemeslnické tance
Program naší taneční skupiny Vínek vychází z tradiční lidové kultury. Jsme přesvědčeni, že tradice mají význam i pro budoucnost.
Kominíci, mlynáři, ševci a další řemeslníci měli své cechy, které sledovaly kvalitu práce svých členů a obhajovaly jejich profesní zájmy. Řemeslníci pracovali, bavili se, tancovali a my vám předvedeme jejich tance, při nichž se veselili.
Naše řemeslníky vám představujeme na pernících, které pekla pekařka lidového pečiva z Jarošova u Litomyšle. O vánocích nám posloužily jako darovníci, kteří jsou do Betléma obdarovat Ježíška.
Pořadí tanců: Kominický, Lékař, Dráteník, Mlynář, Švec.

Vedoucí kroužku Vínek paní Jiřina Hanzlová vypracovala projekt "Mimoškolní činnosti jako prevence chování dětí a prevence kriminality dětí a mládeže", který by ráda uplatnila na školách v okolí Janova a Litomyšle. Bližší informace na kontaktní adrese souboru.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Folklorní soubor Vínek
Jiřina Hanzlová
Vodní Valy 396
570 01 Litomyšl
Česko (CZ)
tel: (+420) 461 619 181

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fos.cz

AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 05.03.2006 v 23:32 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm