[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

České Lhotice [ Město nebo obec ]

České Lhotice
České Lhotice
První datovaná listina, která jmenovitě uvádí názvy našich osad je známa z roku 1329. Tou opat Jaroslav a převor Všeslav z konventu vilémovského postoupili újezd Bojanovský Jindřichu z Lichtenburka. A právě v této listině jsou ponejprv uváděny osady Lhotičky (nyní České Lhotice) a Hradiště. Osada Vedralka vznikla až v 17. století postupně dosídlením několika samot.
Jistě, existence těchto osad je podstatně starší, neboť území na nichž se rozkládají má pradávnou historii. Již více jak tři století před naším letopočtem v období halštatském a následně v období laténském zde žili, což je vědecky doloženo, Keltové, rod Boiu, kteří v těsném okolí dnešní osady Hradiště založili silně opevněné oppidum, jediné ve východočeském regionu.

Na přelomu tisíciletí již byla tato oblast osídlena Slovany. Po vyvraždění Slavníkovců to byli Přemyslovci, kteří tuto horskou, silně lesnatou krajinu přivtělili k Českému knížectví.

I následující staletí byla tato oblast málo zalidněna. Jeden z prvních údajů z roku 1677 udává počet duší ve Lhoticích 77 a Hradišti 64. Po určitém uklidnění, po uplatnění tolerančního patentu a následně patentu ručícím robotu, dochází v našem kraji k postupnému rozvoji zemědělství a drobných řemesel a potažmo zalidňování, takže v první polovině 19. století České Lhotice a Hradiště a Vedralka zaznamenávají 381 obyvatel. Tento počet s nevelkým kolísíním je i v začátcích 20. století a až do jeho poloviny více méně roste.
Druhá polovina tohoto století naopak přinesla absolutní zvrat v pojetí života našeho venkova. Vznikem JZD a centralizací řemesel do větších center ve městech dochází k postupnému vylidňování, takže dnes zde žije v České Lhotice s Vedralkou a Hradištěm pouze 106 obyvatel, což je zhruba čtvrtina původního stavu.

V současnosti, tedy na samém konci 20. stoleti, není zde v obci mimo dílnu ZD a soukromého, nevelkého chovu prasat a jediného soukromně hospodařícího zemědělce žádný podnikatel. Veškeré služby sídlí v Nasavrkách . Do obce dvakrát týdně zajíždí pojízdná prodejna. Tři hospody od padesátých let jsou uzavřeny, nyní zde nabízí služby bufet.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad České Lhotice
Miroslav Komberec
České Lhotice 35
537 25 Nasavrky
Česko (CZ)
tel: (+420) 469 677 280

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.ceskelhotice.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Lea Turynová (MAS ŽR) org. 127, 09.01.2023 v 08:08 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm