[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Bolomová Ivana, Bc. [ Pracovník ]

č. dveří 2 - I. patro

Matrika

Ověřování podpisů
Každý občan, který žádá o ověření podpisu se musí osobně dostavit na matriku městského úřadu a předložit platný doklad totožnosti, t.j. občanský průkaz.
Správní poplatek činí 30,- Kč za jeden podpis.

Ověřování fotokopií
Předkládá se orginál listiny, kterou občan požaduje ověřit a její fotokopie. Doklad totožnosti není nutno předkládat.
Správní poplatek činí 30,- Kč za jednu stránku.

Vyřizování matričních dokladů
Poplatek za vystavení matričního dokladu činí 100,- Kč.
Při žádosti o vystavení matričního dokladu je nutno předložit občanský průkaz.

Vysvědčení o právní způsobilosti
Vysvědčení o právní způsobilosti se vydává občanu České republiky, který chce uzavřít sňatek v cizině. Je nutno předložit rodný list a platný občanský průkaz (pokud je žadatel rozvedený tak ještě rozsudek soudu o rozvodu s nabytím právní moci a pokud je vdovec tak úmrtní list zesnulého partnera) a údaje o snoubenci (datum a místo narození, adresu trvalého pobytu a fotokopii cestovního pasu). 

Souhlasné prohlášení o určení otcovství k narozenému (nenarozenému) dítěti
Musí se dostavit oba biologičtí rodiče a předložit platné občanské průkazy + rodné listy. Pokud je matka dítěte rozvedená předkládá ještě rozhodnutí soudu o rozvodu s nabytím právní moci.

Zvláštní matrika Brno
Zápisy matričních události do zvláštní matriky Brno se týkají občanů České republiky, kteří se narodili, uzavřeli manželství nebo zemřeli v cizině. Žadatel předkládá platný občanský průkaz a podle toho, ke které matriční události došlo, další potřebné doklady (bližší informace obdržíte na matrice městského úřadu).

Předpisy na úseku matrik
- z. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí z. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- z. č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů.
- z. č. 115/2006 Sb., o registrovaném parnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městský úřad Příbor
Bc. Ivana Bolomová, matrika
Náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 443
(+420) 731 130 856

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor-mesto.cz

Typ záznamu: Pracovník
AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 03.07.2013 v 09:22 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm