[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Naučné stezky v CHKO Jeseníky [ Naučná stezka ]

Naučné stezky v CHKO Jeseníky

Pro poznání rozmanitosti a zpřístupnění nejcennějších částí přírody CHKO Jeseníky veřejnosti bylo na jejím území zřízeno 6 naučných stezek. Jedná se o tato ekologicko-výchovná zařízení:

NS Velká kotlina
- pěší stezka v NPR Praděd o délce 6km vede nejatraktivnějším botanickým územím CHKO Jeseníky evropského významu. Na sedmi zastaveních je prezentována místní unikátní flóra a fauna, vysvětleno působení anemo-orografického systému na biodiverzitu a geomorfologie ledovcového karu.

NS Rejvíz
- pěší stezka částečně po povalovém chodníku v NPR Rejvíz v délce 3km vede do středu největšího moravského rašeliniště k Velkému mechovému jezírku. Na pěti zastaveních se návštěvník seznámí s bohatými společenstvy rašelinných luk a typickými druhy rozvodnicového vrchoviště.

NS Bílá Opava
- pěší stezka vede 3km hluboce zaříznutýn romantickým údolím stejnojmenné horské říčky v NPR Praděd. Typické geomorfologické fenomény, mimořádná krajinářská hodnota a pralesovitý charakter původních smrkových porostů přibližují náročnějším turistům informační panely na šesti zastaveních.

NS Červenohorské sedlo
- Šerák - Ramzová - pěší stezka kopírující v délce 9km hlavní hřeben seznamuje návštěvníky na osmi zastaveních s přírodními a historickými zajímavostmi území, v kapličce na Vřesové studánce miniexpozice, dále cenová kultura a ohrožené druhy nejstarší rezervace na Moravě NPR Šerák-Keprník.

NS mineralogická Sobotín - Maršíkov
- pěší stezka v délce 12 km, první svého druhu v ČR, zavádí zájemce do šesti významných mineralogických lokalit v Jeseníkách.

NS Pasák
- pěší stezka o délce 13,5 km a 14-ti zastaveních, které jsou svojí šíří obsahu zcela ojedinělé. Na panelech získá návštěvník informace jak o přírodních hodnotách, tak kulturně-historických a technických zajímavostech okolí Branné s nádhernou krajinářskou estetikou.

Text Správa CHKO Jeseníky

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 20.06.2003 v 16:21 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm