[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Z historie vsetínského školství [ Historie (archivní dokument) ]

Z historie vsetínského školství

Nejstarší zprávy o vsetínském národním školství se datují z 15. století, kdy zde byla škola kališnická, později českobratrská a ta byla po třicetileté válce pokatoličtěna. Po vydání tolerančního patentu byla ve Vsetíně roku 1782 postavena škola evangelická pro děti augsburského vyznání. Samostatná škola pro děti reformovaného evangelického vyznání byla zřízena roku 1843. Další soukromá církevní škola - utrakvistická - byla otevřena roku 1865. Po vydání říšského zákona o školách obecných byly všechny školy sloučeny v jedinou pětitřídní školu obecnou.

Koncem 19. století vznikly další samostatné obecné školy pro děti v údolích Semetín a Jasenice. Když roku 1884 povolila moravská zemská školní rada zřizování českých měšťanských škol, přistoupilo město urychleně ke stavbě nové výstavné školní budovy na Horním městě, ve které byla umístěna kromě smíšené obecné školy také chlapecká a dívčí měšťanská škola (dnes je v této budově Základní umělecká škola). Jednalo se v té době o jedinou měšťanskou školu v širokém okolí. Protože zájem o vzdělání byl mezi valašskou mládeží velký, byla na Dolním městě roku 1910 zahájena stavba další moderní a prostorné měšťanské školy (dnes v ní sídlí Střední zdravotnická škola).

S budováním odborného školství začalo město roku 1890 zřízením první učňovské školy, ve které se původně vyučovalo jen ve večerních hodinách a v neděli. Rychlý rozvoj této školy nastal po roce 1928, kdy získala samostatnou budovu na Horním městě nedaleko zámku. Dnes je v ní, podstatně modernizované a rozšířené, SOU obchodní a Rodinná škola. Tradice strojírenského školství ve městě vznikla roku 1932 zřízením mistrovské školy strojnické. Na podzim roku 1938 byla do Vsetína přemístěna z Karviné při evakuaci Těšínska před polským záborem pohraničí Státní vyšší průmyslová škola strojnická. Tato škola dobře zapadla do nového prostředí vzhledem k prudkému rozvoji průmyslové výroby v místní Zbrojovce. Do nových moderních prostor se přestěhovala roku 1961. Další vzdělání poskytovala valašské mládeži od roku 1919 zimní rolnická škola doplněná o zemědělskou poradnu a lidovou zemědělskou školu.

Za podpory prezidenta T.G. Masaryka byla 1.září 1928 otevřena první třída městského reálného gymnázia, první střední školy ve městě. Zřízení gymnázia umožnilo snadnější přístup ke středoškolskému vzdělání nadaným studentům chudobného horského kraje. Nová moderní budova Masarykova městského reálného gymnázia byla slavnostně otevřena roku 1932 a Masarykovo gymnázium v ní sídlí dodnes.

V současné době najdeme ve Vsetíně široké spektrum základních a středních škol

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 15.03.2011 v 11:45 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm