Hamzova dětská léčebna [ Léčebna nebo sanatorium ]

Hamzova dětská léčebna - informace z encyklopedie