270 Česká Třebová – Přerov – Bohumín [ Železniční trať ]

270 Česká Třebová – Přerov – Bohumín - informace z encyklopedie