017 Česká Třebová - Moravská Třebová - Chornice [ Železniční trať ]

017 Česká Třebová - Moravská Třebová - Chornice - informace z encyklopedie