010 (Praha) Kolín – Česká Třebová [ Železniční trať ]

010 (Praha) Kolín – Česká Třebová - informace z encyklopedie