[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Zástupci Místních akčních skupin diskutovali s představiteli Pardubického kraje

Hotel Styl v Hlinsku hostí nejčastěji sportovní výpravy, v úterý 20.března se však stal zázemím pro společné jednání představitelů Místních akčních skupin z území Pardubického kraje, které jsou sdruženy pod samostatnou krajskou sítí a představitelů Pardubického kraje.

Po vzájemných zdravicích představil Ing. Petr Vomáčka, předseda krajských místních akčních skupin, činnosti MAS v široké škále oblastí od investic do infrastruktury či podnikání, aktivit ve vzdělávání, nebo nyní velmi aktuálního tématu energetiky. Toto téma bylo rozvinuto v rámci diskuze, kdy se JUDr. Martin Netolický, Ph.D. aktivně zajímal o činnosti MAS v této oblasti, která ač je nová, je velmi aktuální. V průběhu rozhovoru hejtman Netolický upozornil na probíhající tvorbu energetické koncepce kraje a také na existenci stávajících kvalitně vypracovaných dokumentů v oblasti životního prostřední, které by v případě tvorby energetických koncepcí obcí a dalších subjektů měly být také brány v úvahu. Další diskuze se ubírala směrem k dotačním titulům Pardubického kraje, kdy Ing. Ladislav Valtr, MBA, radní pro regionální rozvoj evropské fondy a inovace, prezentoval oblasti dotačních podpor kraje pro rok 2024. Ačkoliv je trend v poskytování drobných dotací spíš klesající, Pardubický kraj se díky dobrému hospodaření rozhodl dotační podporu v roce 2024 navýšit. Téma
doplnil také Miroslav Krčil, DiS., radní pro venkov, životní prostřední a zemědělství, který uvedl že i rámci jeho resortu bude rozvinuta podpora venkova, přičemž se počítá i s již zavedenou spoluprací s Místními akčními skupinami.


V rámci diskuze došlo také na shrnutí chystané spolupráce mezi krajem a krajskými MAS v oblasti podpory mobility škol do moderních vzdělávacích center Sféra Pardubice a Planeta Hlinsko. Cílem této spolupráce je propagace těchto institucí i ve vzdálenějších regionech a naplnění kapacit jednotlivých vzdělávacích programů. Akce na podporu mobility bude prostřednictvím MAS spuštěna
začátkem dubna. Celé jednání se neslo v přátelském duchu, a tak nezbývá než poděkovat a doufat, že se k takto
přínosným jednáním budou scházet zástupci obou subjektů pravidelně.

Za KS MAS Pk zapsala: Radka Šťovíčková

...
12
11
f
DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 21.03.2024 v 09:57 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm