[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Pardubice budou chráněny před velkou vodou

V kanceláři hejtmana Pardubického kraje Romana Línka se ve středu 7. srpna 2002 uskutečnila informativní a koordinační schůzka týkající se výstavby protipovodňové ochrany Pardubic.
Schůzky se kromě hejtmana Romana Línka zúčastnil i radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Petr Šilar, náměstek primátora města Pardubic Rostislav Šmahel a také generální ředitel Povodí Labe, s.p. Hradec Králové Tomáš Vaněk. Cílem jednání bylo přítomné seznámit s realizací 1. etapy výstavby protipovodňových hrází v Pardubicích, s jejím financováním a s termíny zahájení prací.
"Bylo schváleno financování 10 stěžejních projektů protipovodňové ochrany v Povodí Labe a z toho 7 je u nás v Pardubickém kraji. To mne moc těší, protože řešení případných povodní je pro kraj prioritou", uvedl Petr Šilar, radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.
První etapa výstavby má být zahájena na jaře roku 2003 na pravém břehu Labe v Pardubicích. Dokončena podle plánů má být v roce 2005. Generální ředitel Povodí Labe má příští týden předložit na ministerstvu zemědělství zajištěnost staveb, aby mohlo dojít k čerpání peněz. Investorem totiž bude právě Povodí Labe, stavbu zaplatí stát prostřednictvím Evropské investiční banky. Vyčlenil na to 241 milionů korun. "Nemalý podíl na schválení záměru výstavby hrází a jejich financování vládou má Pardubický kraj, jehož hejtman tuto problematiku nastolil při březnovém výjezdním zasedání vlády v Pardubicích", dodal Šilar.
Na první etapu výstavby hrází by měla navázat etapa druhá, která má zabezpečit levý břeh řeky. V této chvíli probíhá stavební řízení na I. etapu. Jednání podporuje Magistrát města Pardubic.
Zástupci Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubice i Povodí Labe, s.p. Hradec Králové se chtějí na podobných schůzkách scházet pravidelně, minimálně jednou za půl roku.

Tisková mluvčí KrÚ Pardubice

Zveřejněno 07.08.2002


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm