[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Pardubický kraj bude mít koncepci ochrany přírody

Rada Pardubického kraje odsouhlasila vypsání soutěže na výběr zhotovitele Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje. Jejím cílem je, v souladu se zákonem, stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu přírody a vytvořit ekologicky stabilní krajinu a přitom zachovat její biologickou rozmanitost.
"Tímto dokumentem chceme určit prvořadé úkoly v otázce ochrany přírody, a to jak v obecné rovině, tak i v oblastech specifických, např. v lesním, zemědělském a vodním hospodářství či v turistice a rekreaci, v dopravě i ochraně nerostného bohatství. Dokument bude průběžně aktualizován s ohledem na stav a vývoj v řešeném území", řekl Petr Šilar, radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.
Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje navazuje a tematicky doplňuje Koncepci zemědělské politiky a rozvoje venkova a Koncepci vzdělávání, výchovy a osvěty v životním prostředí Pardubického kraje. Koncepce má návaznost i na územní plán a plán rozvoje kraje.
Ve schváleném rozpočtu Pardubického kraje na rok 2002 a 2003 je na tyto účely vyčleněna částka na zahájení prací ve výši 800 000,- Kč, z toho pro letošní rok 500 000,- Kč.

Tiskové oddělení KrÚ

Zveřejněno 15.08.2002


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm