[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Vysoušeče zdiva nejsou samospásné

Požadavky na vysoušeče zdiva, které v těchto dnech zaznívají z oblastí Jihočeského kraje postižených povodněmi, několikanásobně převyšují stávající možnosti nabídky. Jak zaznělo na dnešním jednání krajského krizového štábu, vysoušeče však nejsou samospásné a mnozí lidé jejich účinky přeceňují.
Krajský krizový štáb proto požádal Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků o odborné vyjádření k tomuto problému. Předkládáme veřejnosti plné znění textu, který vypracoval Ing.Jiří Schandl.
"Zkušenosti z povodní na Moravě v roce 1997 ukazují, že škody na stavbách které vznikly po opadnutí povodně, mohou býti podstatně větší než ty, které způsobila velká voda v době svého působení. Problémy jsou zejména u staveb starších, kde zdivo je z materiálů citlivých na vodu. Je to zejména smíšené zdivo, které někdy bývá jen na hliněnou maltu a ještě některé další a netradiční materiály, které působením vody ztrácejí svou pevnost a mění svůj objem. V těchto případech je nutno při vysoušení postupovat velice opatrně, protože i rychlé snížení vlhkosti může být pro takovouto stavbu nepříznivé. Zde je stanovisko odborníka k postupu vysoušení nezbytné.
Poměrně lépe jsou na tom stavby z betonu a z kvalitních cihel, kde objemové a pevnostní změny nebývají podstatné. Zde je možno přistoupit k nucenému vysoušení ihned po opadnutí vody. Musíme si však uvědomit, že proces vysoušení zdiva je vždy dlouhodobý, vysoušení může trvat i několik měsíců. I v těchto případech je nutno postupovat uvážlivě. V každém případě je nutno odstranit všechny materiály o nichž víme, že nebudou dále využitelné, jako jsou např. dřevěné podlahy, pak seškrábat malbu a případně i odstranit omítku a zamezit přístupu vzlínající vody z terénu ke zdivu.
Pro vysoušení je k dispozici několik typů zařízení, pracujících na různých principech. Obecně platí, že rychlost vysoušení je závislá na relativní vlhkosti prostředí a na rychlosti pohybu vzduchu. Relativní vlhkost lze snížit např. ohřátím vzduchu a následným intenzivním větráním. Samo ohřátí však k odpaření vody nevede, ale větrání i bez ohřevu je účelné vždy a je též nejlevnější. Pro posouzení, jaký konkrétní způsob vysoušení stavby je vhodný, je vhodné vyžádat si stanovisko stavebního odborníka. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků spolu s Českým svazem stavebních inženýrů takovéto odborníky eviduje a může zájemcům nabídnout jejich seznam. Vedle toho poskytuje bezplatnou poradenskou činnost vlastníkům povodní poškozených domů ve svém sídle v Českých Budějovicích, Kněžská 19, každé pondělí a středu od 13 do 16 hodin."

Tisková zpráva KÚ Jihočeského kraje

Zveřejněno 23.08.2002


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm